தமிழ்க் கல்வியை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு சேர்ப்போம் – முனைவர் க. சுபாஷிணி

ஜூன் 6, 2020
எடிசன், நியூ ஜெர்ஸி –
திருவள்ளுவர் தமிழ்ப்பள்ளியின் இணைய வழி பட்டமளிப்பு விழாவில் .. .. ..
தமிழ்க் கல்வியை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு சேர்ப்போம்
முனைவர் க. சுபாஷிணி
https://youtu.be/VNNX7o_yXDM

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *