தொல்.திருமாவளவன்: மேற்குலகை உலுக்கிய ஃப்ளாய்ட் படுகொலையும் ஆணவக் கொலைகளில் நமது மௌனமும்

தொல்.திருமாவளவன்: மேற்கு உலகின் மனசாட்சியை உலுக்கிய ஃப்ளாய்ட் படுகொலையும் ஆணவக் கொலைகளில் நமது மௌனமும்
கடிகை – சிறப்புச் சொற்பொழிவு
ஜூன் 27, 2020
https://youtu.be/f0cRhlkgfnk

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *