“திணை” – செய்திமடல்-9: பிப்ரவரி 2021

“திணை” – செய்திமடல்-9: பிப்ரவரி 2021

“திணை”
அனைவருக்கும் வணக்கம்,
“திணை” – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பின் மாதாந்திர செய்தி மடல் – பிப்ரவரி 2021 பதிப்பினை தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி.
நன்றி.

***செய்தி மடலை இணைப்பில் காண்க.
http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2021/03/THF-Newsletter-Thinai-Madal-9-Feb-2021-v1.1.pdf
திணை – செய்தி மடலின் பொறுப்பாசிரியர் – குமரன் சுப்ரமணியன், ஜெர்மனி

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *