“திணை” – செய்திமடல்-10: மார்ச் 2021

“திணை” – செய்திமடல்-10: மார்ச் 2021

“திணை”
அனைவருக்கும் வணக்கம்,
“திணை” – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பின் மாதாந்திர செய்தி மடல் – மார்ச் 2021 பதிப்பினை தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி.
நன்றி.

***செய்தி மடலை இணைப்பில் காண்க.
http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2021/04/THF-Newsletter-Thinai-Madal-10-Mar-2021-v-3.pdf
திணை – செய்தி மடலின் பொறுப்பாசிரியர் –

குமரன் சுப்ரமணியன், ஜெர்மனி

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *