நீரும் மறைநீரும் – சிறப்புரை:எழுத்தாளர் கோ.லீலா

“நீரும் மறைநீரும்”
சிறப்புரை:எழுத்தாளர் கோ.லீலா
சூன் 13 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021
https://youtu.be/0mkWN4OrK74

“நீரும் மறைநீரும்”
சிறப்புரை:எழுத்தாளர் கோ.லீலா
சூன் 13 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
பன்னாட்டு அமைப்பு நடத்தும்
இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சி
திசைக் கூடல் – 214

சூன் 13 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021
இந்திய நேரம் மாலை 6 மணிக்கு…

தலைப்பு:
“நீரும் மறைநீரும்”

சிறப்புரை:
எழுத்தாளர் கோ.லீலா,
உதவி செயற்பொறியாளர், நீர்வள ஆதாரத் துறை,
பொள்ளாச்சி.

தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு:
திரு. மு. விவேக், விருதுநகர்
செயற்பாட்டாளர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *