ரெட்டமலை சீனிவாசன்: கௌதம சன்னா

ரெட்டமலை சீனிவாசன்: கௌதம சன்னா
https://youtu.be/fKgKN-D_QjQ

THFi Video Release Announcement
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை காணொளி வெளியீடு – ஆகஸ்ட் – 2021

வணக்கம்.
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின்
சென்னை சிறப்புக் காணொளிகள் வரிசையில் இன்று ……

ரெட்டமலை சீனிவாசன்: கௌதம சன்னா
https://youtu.be/fKgKN-D_QjQ

காணொளி வெளியீடு ஆகிறது.
இக்காணொளியில் வரலாற்றில் ரெட்டமலை சீனிவாசன் என்ற தமிழ் ஆளுமையின் சிறப்பை நினைவு கூர்கிறார் எழுத்தாளர் திரு. கௌதம் சன்னா அவர்கள்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *