“திணை” – செய்திமடல்-15: ஆகஸ்ட் 2021

“திணை” – செய்திமடல்-15: ஆகஸ்ட் 2021

“திணை” – செய்திமடல்-15: ஆகஸ்ட் 2021

அனைவருக்கும் வணக்கம், “திணை” – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பின் மாதாந்திர செய்தி மடல்-15: ஆகஸ்ட் 2021 பதிப்பினை தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி.
***செய்தி மடலை இணைப்பில் காண்க.
https://drive.google.com/file/d/1RHiqYiRVaRu6xrXMvChgRCL_TirEi3mW/view?usp=sharing
திணை – செய்தி மடலின் பொறுப்பாசிரியர் – குமரன் சுப்ரமணியன், ஜெர்மனி
நன்றி.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *