“திணை” – செய்திமடல்-17: அக்டோபர் 2021

“திணை” – செய்திமடல்-17: அக்டோபர் 2021

அனைவருக்கும் வணக்கம்,
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பின் மாதாந்திர
“திணை” – செய்திமடல்-17: அக்டோபர் 2021 பதிப்பினை
தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி.

செய்தி மடலைக் கீழுள்ள சுட்டி வழி சென்று படிக்கலாம்.
https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2021/11/THFi-Newsletter-Thinai-Madal-17-October-2021.pdf

திணை – செய்தி மடலின் பொறுப்பாசிரியர் – குமரன் சுப்ரமணியன், ஜெர்மனி.


நன்றி.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *