மின்னூல் வெளியீடு: பெண் தெய்வ வழிபாடு, முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி

THF Announcement – E-books update: பெண் தெய்வ வழிபாடு

பெண் தெய்வ வழிபாடு
https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/12/Pentheiva-Vazhipadu-Rajeswari.pdf

வணக்கம்.
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் சேகரத்தில் … முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி, MA., MPhil., Ph.D., அவர்களின் “பெண் தெய்வ வழிபாடு” என்ற அவரது “சமூகப்பண்பாட்டு ஆய்வு நூல்” வரிசையின் இரண்டாம் நூல் மின்னூலாக இணைகின்றது.

நூல் குறிப்பு:
பெண் தெய்வ வழிபாடு
[‘ஆன்மீகம்’ இதழில் வெளிவந்த கட்டுரைகள்]
சமூகப் பண்பாட்டு ஆய்வு நூல் வரிசை – 2
ஆசிரியர்: முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி, MA., MPhil., Ph.D.,
பதிப்பாண்டு: 2020
வெளியீடு: சந்திரோதயம் பதிப்பகம், மதுரை

முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி, MA., MPhil., Ph.D., மொழிபெயர்ப்பியல் துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். சமூகப்பண்பாட்டு ஆய்வு நூலாகப் படைக்கப்பட்டுள்ள இந்த நூல், இன்று தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின்னூல் வரிசையில் இணைகிறது.

நூலின் உள்ளடக்கம்:

  1. வழிபாட்டின் வேர்களைத் தேடி
  2. உலகளாவிய காளி வழிபாடு
  3. தாந்திரிக வழிபாடும் புராணங்களில் காளியும்
  4. காளி – இடாகினி – டாகினி தென்
  5. சப்தகன்னியர்
  6. நாட்டுப்புற வழிபாட்டில் சப்தகன்னியர்

தனது நூலைத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின்னூலகத்திற்கு வழங்கிய முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி, MA., MPhil., Ph.D.,

அவர்களுக்குத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் நன்றிகள் உரித்தாகிறது.

நூல் ஆக்கம், மின்னூல் உருவாக்க உதவி: முனைவர்.செ. இராஜேஸ்வரி, MA., MPhil., Ph.D.,

நூலை வாசிக்க – தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின்னூலகத்தில் இங்கே செல்க:
https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/12/Pentheiva-Vazhipadu-Rajeswari.pdf

நன்றி.

அன்புடன்
தேமொழி
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *