சயாம் பர்மா மரண ரயில் பாதை – மறைக்கப்பட்ட தமிழர் வரலாறு — திரு. குணநாதன் ஆறுமுகம்

நவம்பர் 14, 2021— திசைக் கூடல் –240
சயாம் பர்மா மரண ரயில் பாதை – மறைக்கப்பட்ட தமிழர் வரலாறு
— திரு. குணநாதன் ஆறுமுகம்
https://youtu.be/PkjhVTIuqPI

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
நடத்தும் இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சி


திசைக் கூடல் – 240

நவம்பர் 14 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2021

தலைப்பு :
“சயாம் பர்மா மரண ரயில் பாதை – மறைக்கப்பட்ட தமிழர் வரலாறு”
(சிறப்புரை மற்றும் கலந்துரையாடல்)
https://youtu.be/PkjhVTIuqPI

சிறப்புரை:
திரு. குணநாதன் ஆறுமுகம்
இடைநிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்,
எழுத்தாளர், வரலாற்று ஆய்வாளர்,
சயாம் – பர்மா மரண ரயில் பாதை ஆய்வுக்குழு
மலேசியா.

நோக்கவுரை:
முனைவர் க.சுபாஷிணி, ஜெர்மனி
நிறுவனர் / தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
இயக்குநர், கடிகை – தமிழ் மரபு முதன்மைநிலை இணையக் கல்விக் கழகம்

நெறியாள்கை, வடிவமைப்பு (ம) தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு:
திரு. மு. விவேகானந்தன், விருதுநகர் / சென்னை
கருத்தரங்கப் பொறுப்பாளர்,

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *